PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Švenčionių rajono
ligoninė direktoriaus
2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-79

PACIENTŲ LANKYMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖJE KARANTINO PASKELBIMO METU TAISYKLĖS

1. Pacientų lankymas COVID-19 pandemijos laiku paskelbus karantiną yra draudžiamas, išskyrus ypatingai sunkios būklės pacientus ir pacientus iki 14 metų.
2. Lankytojai įleidžiami suderinus lankymo laiką su skyriaus darbą organizuojančiu gydytoju arba budinčiu gydytoju.
3. Lankymas organizuojamas kai neatliekamos medicininės procedūros, o pats pacientas sutinka su lankytojais bendrauti. Lankymo trukmė iki 15 min.
5. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo.
6. Lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šie pacientai turi dėvėti veido skydą.
7. Palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę. Jei daugiavietėje palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės negali, ją uždeda palatos slaugytoja.
8. Lankytojų registravimas vykdomas skyriuose žurnaluose tvarkant šiuos asmens duomenis: lankytojo vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos informacija (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas), lankymo data, laikas, lankomo paciento vardas, pavardė. Duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais, neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą. Duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.
9. Slaugytoja, aptarnaujanti palatą, kurioje yra lankomas pacientas, lankytoją pasitinka prie įėjimo į ligoninę.
10. Slaugytoja privalo dėvėti kvėpavimo takų apsaugą – respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę, rankų apsaugą – vienkartines medicinines pirštines, kūno (darbo rūbų) apsaugą – vienkartinį chalatą.
11. Slaugytoja su savimi privalo atsinešti:
11.1. termometrą kūno temperatūrai matuoti;
11.2. lankytojų registravimo žurnalą;
11.3. asmens apsaugos priemonių komplektą lankytojui: kvėpavimo takų apsaugą – respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę, rankų apsaugą – vienkartines medicinines pirštines, vienkartinį chalatą;
11.4. asmens apsaugos priemonių apsirengimo atmintinę su nurodyta veiksmų seka;
11.5. plastikinį maišą sudėti lankytojo viršutiniams drabužiams, rankinei ir kita.
12. Slaugytojos veiksmų seka laikantis saugaus atstumo 1-2 metrai:
12.1. pamatuoja lankytojo kūno temperatūrą, jei mažesnė nei 37,3°C, lankytojas neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jam nėra taikoma izoliacija, lankyti leidžia, duomenis įrašo į lankytojų registravimo žurnalą;
12.2. paprašo nusirengti viršutinius drabužius, juos sudėti į plastikinį maišą;
12.3. paprašo lankytojo dezinfekuoti rankas;
12.4. informuoja apie būtinybę apsirengti asmens apsaugos priemones ir nurodo apsirengimo seką;
12.5. paduoda asmens apsaugos priemones ir kontroliuoja apsirengimą;
13. Slaugytoja laikydamasi saugaus atstumo trumpiausiu keliu palydi lankytoją į skyriaus palatą.
14. Jei lankomas ligonis yra izoliavimo palatoje, slaugytoja užpildo izoliavimo palatos registravimo žurnalą.
15. Išeinantį lankytoją slaugytoja palydi į skyriaus „nešvarią zoną“, rodydama asmens apsaugos priemonių nusirengimo atmintinę ir laikydamasi saugaus atstumo kontroliuoja lankytojo nusirengimą ir asmens apsaugos priemonių išmetimą ir rankų dezinfekavimą.
16. Palydi lankytoją iki išėjimo iš ligoninės.
17. Slaugytoja grįžta į skyriaus „nešvarią zoną“, laikydamasi asmens apsaugos priemonių nusirengimo reikalavimų, nusirengia.

Joomla Template by Joomla51.com